Brandveiligheid

Iets waar we liever niet aan denken is brand. Want zelfs een kleine brand kan veel leed en schade aanrichten. Gelukkig kunt u met een paar eenvoudige maatregelen de brandveiligheid vergroten of mocht het toch misgaan de schade beperken.  De taak van ons allemaal is een brandveilige samenleving. Samen met de brandweer is hier ook de hulp van bedrijven, instellingen en burgers voor nodig. Samen kunnen we elkaar helpen bij het brandveiliger maken van onze leefomgeving en bewuster bezig zijn met de risico's op brand. Brandveiligheid bereiken we door kleine en grote dingen zoals voorlichting van de brandweer op school, het gesprekje met de buren en het aangaan van samenwerking met zorginstanties en bedrijven. U kunt gelukkig zelf ook de brandveiligheid van uw woning vergroten. vraag direct een gratis offerte aan voor brandveiligheid

Tips en Informatie over brandveiligheid

Vluchtladers worden ook wel brandladders genoemd en zijn ontworpen om bij een noodsituatie snel en simpel te kunnen vluchten. Meestal wordt een vluchtladder gehangen aan het raamkozijn en naar beneden gegooid. Vluchtladders of brandladders zijn in verschillende maten verkrijgbaar van een lengte van 4 meter tot wel 20 meter.

Lees het artikel

Wat is een blusdeken eigenlijk?Een blusdeken ook wel branddeken genoemd en wordt gebruikt om een beginnende brand te doven. Door over de brandhaard de blusdeken heen te leggen dooft in enkele seconden het vuur. Een blusdeken zorgt er namelijk voor dat er bij de brandhaard geen zuurstof meer kan komen. Blusdekens zijn van een brandvertragend

Lees het artikel

Een brandblusser is voor veel mensen een rood apparaat waarmee je een brand kunt blussen. Om beginnende branden te blussen wordt een brandblusser inderdaad ingezet. In een brandblusser is blusstof aanwezig die ervoor zorgt dat de brand wordt gedoofd. Wat misschien niet iedereen weet is dat je met een brandblusser niet iedere brand kunt blussen. Een brandblusser is aan te raden in woningen, kantoren, bedrijven, boten en auto’s.

Lees het artikel

Pagina   [tcb_pagination_current_page] of [tcb_pagination_total_pages]

brandveiligheid eisen

Er zijn brandveiligheid eisen als het gaat om gebouwen. Gebouwen moeten brandveilig gebruikt kunnen worden. Er gelden hier landelijke regels voor. Het gebouw moet voldoen aan de wet. Dit houdt onder andere in dat een brand niet snel mag uitbreiden naar een aangrenzend compartiment of ander gebouw. In het bouwbesluit staat precies aangegeven welke eisen er gelden voor het gebruik van een gebouw en de constructie in verband met brandveiligheid. Door gemeenten kunnen er aanvullende eisen worden gesteld die zijn vastgelegd in bouwverordeningen en gemeentelijke voorschriften. Bovendien is er een gebruiksvergunning vereist voor speciale gebouwen zoals kinderdagverblijven, verpleeghuizen en horecagelegenheden. In de gebruiksvergunning wordt aangegeven of aan alle voorschriften is voldaan, waaronder het beperken van de gevolgen van brand, het beperken van de kans op brand en het vluchten uit een gebouw mocht er brand uitbreken. 

Brandveiligheid Eisen

brandveiligheid bedrijven

Hitte en vuur zijn voor de hand liggende gevaren van brand in een bedrijf. Het vrijkomen van giftige stoffen, rook en gevaarlijke stoffen die kunnen exploderen zijn bedreigend voor de gezondheid. Om de kans op een brand tot een minimum te beperken moeten diverse maatregelen worden genomen. Er moet een beroep worden gedaan op professionele en deskundige ondersteuning mocht er brand uitbreken. Voor het evacueren van de werknemers en het opvangen van de eerste gevolgen is dat de bedrijfshulpverlening. Als het gaat om bedrijven met een hoog risico is dat de bedrijfsbrandweer. Uiteraard moeten de brandblussers en de beste rookmelders ieder moment in werking gesteld kunnen worden en ook moeten de vluchtwegen vrij toegankelijk en duidelijk herkenbaar zijn. 

brandveiligheid huurwoning

Het is de plicht van de verhuurder om er voor te zorgen dat de brandveiligheid huurwoning zo veilig mogelijk is. Of u nu studio's, appartementen of kamers verhuurt u moet inderdaad met veel verschillende regels en wetten rekening houden. Het is dan op zich ook niet vreemd dat veel verhuurders niet volledig op de hoogte zijn van de regels en mogelijkheden maar dat maakt het zeker niet minder belangrijk. Een van de grootste nachtmerries voor elke huurder of verhuurder is een woningbrand. U kunt er als verhuurder natuurlijk niets aan doen dat een huurder bijvoorbeeld een elektrische deken aan laat staan en ook kunt u niet op de hoogte zijn van de staat van iedere stekkerdoos in de woning. Maar als eigenaar draagt u wel de zorgplicht dat uw eigendom voldoet aan de eisen. 

brandveiligheidsinspectie

U bent als gebouweigenaar of ontwikkelaar steeds vaker zelf verantwoordelijk voor de brandveiligheid van uw vastgoed. Belangrijk is dat de installaties werken, u aan kunt tonen dat het werkt en dat storingen worden voorkomen. Brandveiligheidsadviseurs beoordelen tijdens een brandveiligheidsinspectie de kwaliteit van brandveiligheidsinstallaties. Regelmatig wordt de vraag gesteld door eigenaren, beheerders en gebruikers van gebouwen waarom een inspectie nodig is als alle brandveiligheidsinstallaties op orde zijn in het gebouw. Een brandveiligheidsinspectie heeft wel degelijk een meerwaarde. Een inspectie door een onafhankelijke inspectie instelling geeft van de werking van de brandbeveiligingsinstallatie en het brandalarm een goed beeld. 

Brandveiligheidsinspectie

brandveiligheid advies

Veel mensen denken dat een woningbrand hen niet overkomt. De brandweer ontvangt jaarlijks duizenden meldingen van een woningbrand. Daarom is het belangrijk om aan de brandveiligheid van uw woning aandacht te besteden en is advies hierin ook vaak wenselijk. Uit onderzoek naar de oorzaken van brand is gebleken dat 38% van de woningbranden ontstaat door haardvuur en 13% door het koken of een technisch defect apparaat. De brand blijft in de meeste gevallen beperkt tot de ruimte waarin de brand is ontstaan maar rook verspreid zich wel in de woning. Het kan daardoor lastig zijn om te vluchten belangrijk is daarom om de tips en het advies van de brandweer op te volgen zoals het aanbrengen van een brandladder

brandveiligheid thuis

Op verschillende manier kunt u de brandveiligheid thuis vergroten. Zo kunt u bijvoorbeeld rookmelders ophangen. Ook is het goed om brandblussers en een blusdeken in huis te hebben. Bedenk ook van tevoren een goede vluchtroute. Ieder jaar ontstaat er weer in duizenden woningen in Nederland brand. De gevolgen zijn variërend van lichte schade tot ernstig letsel of erger. U kunt gelukkig zelf veel doen om te voorkomen dat er brand ontstaat bij u thuis. Mocht er toch brand ontstaan dan kunt u de gevolgen beperken. Brandveiligheid thuis is een noodzakelijk deel van een veilige leefomgeving. Om te zorgen dat u veilig en comfortabel kunt wonen is het van groot belang dat uw huis tegen brand beschermd is. 

brandveiligheid horeca

Voorschriften en concrete richtlijnen met betrekking tot brandveiligheid horeca zijn in het bouwbesluit en de gemeentelijke bouwverordening geregeld. Per gemeente zijn er naast het bouwbesluit aanvullende voorschriften en richtlijnen opgesteld in de zogenaamde gemeentelijke bouwverordening. Naast het brandveilig bouwen wordt hierin ook het brandveilig gebruik geregeld. Hierbij kunt u onder andere denken aan: 
Bereikbaarheid van brandweervoertuigen
De beschikbaarheid van bluswater
Plaatsing van gebouwen ten opzichte van elkaar
Inrichting van een gebouw
Aanwezigheid, inrichting en instandhouding van een sleutelkluis, ontruimingsinstallatie en brandmeldinstallatie 

Het is landelijk verplicht om een gebruiksmelding te doen als er in een bouwwerk of gebouw meer als 50 bezoekers tegelijkertijd aanwezig kunnen zijn. Voor een hotel geldt deze verplichting al als er bedrijfsmatig onderdak wordt verschaft aan meer dan 10 personen. De voorwaarden in de vergunning worden door de brandweer op maat gesneden. De feitelijke exploitant van het gebouw dient hiervoor de aanvraag in. De gemeente of de brandweer kan na een aanvraag komen controleren of het gebruik van het bouwwerk aan de algemene eisen van het bouwbesluit 2012 voldoet. De controle kan plaatsvinden voordat het gebouw in gebruik wordt genomen maar eventueel ook vlak daarna. 

brandveiligheid elektrische auto

De elektrische auto is aan een opmars bezig. Veel gerenommeerde automerken brengen elektrische modellen op de markt. Steeds meer particulieren en bedrijven maken de overstap naar een elektrische auto. Elektrische auto's en laadpalen zijn onderdeel van het Nederlandse straatbeeld geworden. Maar hoe zit het nu eigenlijk met de brandveiligheid elektrische auto?  Elektrisch rijden heeft zo zijn voordelen maar de laatste jaren zijn er ook zorgen ontstaan over de brandveiligheid elektrische auto. Op basis van verschillende branden bij elektrische auto's is de ervaring dat bij elektrische voertuigen de brandrisico's anders zijn dan bij de traditionele voertuigen. Bij een traditionele benzine of diesel auto is er nauwelijks risico op brand op brandstichting na. Dit is anders bij een elektrische auto. Wie met een elektrische auto wilt rijden zal zo nu en dan stroom moeten tanken. De accu's kunnen tijdens het parkeren worden bijgeladen via een laadstation (laadpaal). Door verschillende oorzaken kan brand ontstaan tijdens het bijladen. De meest voorkomende oorzaken zijn een beschadigde kabel, een defect in het laadstation of een beschadiging of defect aan het lithium-accupakket. 

Brandveiligheid Elektrische Auto

brandveiligheid zonnepanelen

Heeft u zonnepanelen of wilt u ze laten plaatsen? Zonnepanelen zijn duurzaam en besparen veel op de energierekening maar u heeft er alleen wat aan als ze ook veilig geplaatst zijn. Verkeerd geplaatste zonnepanelen zijn brandgevaarlijk. In de meeste gevallen ligt de oorzaak bij installatiefouten. Wanneer de installatie niet gebeurt volgens de regels ontstaat er een verhoogd risico op brand. Gelukkig kunt u zorgen voor brandveiligheid zonnepanelen. U beperkt het risico dat uw woning vlam vat terwijl u tegelijkertijd flink bespaart op de energierekening. Belangrijk is om te kiezen voor een vakkundig installatiebedrijf. Deze is voor een zorgvuldige installatie van de zonnepanelen verantwoordelijk. Kies bijvoorbeeld voor een bedrijf dat bij een keurmerk is aangesloten. Of een bedrijf dat een installatiegarantie van 5 of 10 jaar geeft. Wanneer de zonnepanelen eenmaal brandveilig zijn geïnstalleerd heeft u er veel plezier van. U zorgt voor een beter milieu en geniet van lagere energiekosten. 

Brandveiligheid Zonnepanelen

Veelgestelde vragen over een Brandveiligheid

Wat is brandveiligheid

Brandveiligheid is een term die wordt gebruikt voor de maatregelen en acties die worden ondernomen om brand te voorkomen. Als preventie heeft gefaald, richt men zich op het zo lang mogelijk buiten de deur houden van het vuur en het zo klein mogelijk houden van de omvang ervan.

Hoe brandveilig is mijn huis

Om te zorgen voor een huis waar u zich veilig en comfortabel voelt, voert u deze tips uit:
- Hang rookmelders op
- Houd brandblussers en branddekens in huis
- Zet elektrische apparaten uit als u ze niet gebruikt, om kortsluiting te voorkomen die tot brand of letsel kan leiden. Zorg er ook voor dat uw droger regelmatig schoon is door hem na elke cyclus schoon te maken!

Wat kost brandveiligheid

Hieronder ziet u de verschillende soorten brandbeveiliging en de bijbehorende prijzen. Er zijn goedkopere en duurdere varianten, afhankelijk van wat voor u het beste is:
Kosten Rook- of koolmonoxidemelder €40 Brandblusser €60 Branddeken €55 Vluchtladder €70

Wie controleert brandveiligheid

De brandweer voert inspecties uit en geeft veiligheidstips voor een veilig gebruik van gebouwen.

Bescherm jouw familie, bezittingen en huis!

Vergelijk Gratis vrijblijvende offertes van alarminstallateurs uit uw regio!